Výměna balkonů přinese velkou změnu v podobě celého domu. Řada panelových zástaveb přirozeně stárne a stav balkonů nevyhovuje esteticky a v mnoha případech ani technicky. Revitalizace s sebou přináší vyšší bezpečnost, přispěje k většímu pohodlí, rozšíří užitnou plochu a přímo zvýší hodnotu nemovitosti.

Při výměně balkonů je třeba zajistit celou plochu lešením. Práce nicméně omezí běžný provoz jen na nezbytně dlouhou dobu. Zatížení hlukem a prachem provází především první část prací, kdy je třeba odstranit staré balkony. Následné usazení a ukotvení nového balkonu již probíhá s menšími rušivými prvky. Při snímání i dalších úkonech je třeba se vyvarovat poškození omítky nebo ploch v okolí kotvení. Po usazení balkonu se pečlivě zapracují stopy po původním kotvení.

Revitalizace domu a výměny balkonů se nemusíte obávat. Jakákoli omezení jsou vždy plánována tak, aby probíhala po dobu nezbytně nutnou, jednotlivé úseky prací na sebe musí plynule navazovat a nedochází k prodlení.

Závěsné ocelové balkony jsou ideální volbou pro většinu staveb. Spojují pevnou konstrukci s velmi vysokou odolností vůči mechanickému poškození, změnám teplot, vlhkosti i UV záření. Navíc ocelové konstrukce dovolují prakticky jakékoli řešení v tvaru, kombinaci materiálu ve výplni i zastřešení.

Ocelové balkony můžete vyměnit doslova kus za kus, zajímavou možností je i rozšíření plochy až o 30cm z každé strany. Tato výměna a zvětšení prostoru s sebou přitom nenese náročné technické úkony. Větší balkon se usadí na původní místo a využívá původní kotvení.

V případě zájmu je možné zcela změnit podobu i velikost balkonu. Zde je pak třeba zajistit posouzení statika a pracovat s kotvením, nicméně i tak je tato zásadní změna realizovatelná.

Balkony je možné zasadit i k domům, kde nebyly původně plánovány. V tomto případě proběhne úvodní výměna oken za kombinaci okna s balkonovými dveřmi a následně se připraví konstrukce pro zavěšení nebo jiné zabudování balkonu.

Na našem webu naleznete přehled realizovaných prací. Projděte si v klidu galerii upravených nebo rekonstruovaných balkonů. Nechte se inspirovat a zvažte, jaké jsou vaše představy o podobě vašeho domu.

Současná nabídka tvarů a řešení vám dává téměř neomezený prostor pro práci se vzhledem i rozšíření využití domu. Vybírat můžete balkony, které působí nenápadně a vzdušně, hladké linie nebo naopak balkony, které barevně odliší a oživí stavbu. Výhoda ve výběru vám dává také možnost řešit balkony kryté, otevřené, stíněné, se stříškou nebo s kompletním zasklením.