Projekty spolufinancované Evropskou unií

EU evropský fond

Název projektu: Instalace fotovoltaiky a akumulace energie v provozovně firmy PEKSTRA spol. s r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023398

Společnost PEKSTRA spol. s r.o. realizuje v letech 2021 a 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie III. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace fotovoltaiky a akumulace energie v provozovně firmy PEKSTRA spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny a akumulace energie, které povede ke snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z OZE v provozovně firmy PEKSTRA spol. s r.o.