Certifikáty výrobku závěsný balkon

V roce 2022 získla firma PEKSTRA Certifikát ISO 17065 certifikující: Proces svařování při výrobě ocelových stavebních konstrukcí, výroba zámečnických výrobků.

V roce 2019 získala firma Certifikát – Výroba ocelových stavebních konstrukcí, výroba zámečnických výrobků.

V roce 2019 získala firma Osvědčení o shodě řízenení výroby – Provádění ocelových konstrukcí.

Strojírenský zkušební ústav vydal v roce 2003 firmě PEKSTRA Certifikát výrobku: Závěsné balkony.

V roce 2008 vybavila výrobní halu moderní technologií na výrobu závěsných ocelových balkonů.

V roce 2011 získala firma Certifikát Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze o zavedení a používání procesu svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834-2 v rozsahu ocelové konstrukce a zámečnická výroba.

V témže roce získala i ES certifikát systému řízení výroby.

 

Díky tomu splňují balkony PEKSTRA a všechny výrobky firmy nejpřísnější požadavky a kritéria