Projektová dokumentace

Každá stavba nebo rekonstrukce může být realizována pouze na základě projektové neboli stavební dokumentace. U jakékoliv rekonstrukce, výměny balkonů, lodžií musí být vypracována projektová dokumentace nejdříve ve stupni studie a poté dokumentace nutná ke stavebnímu povolení.

Je důležité, aby projektová dokumentace byla v souladu se stavebními normami a vyhláškami, abyste dostali stavební povolení musíte mít vyjádření stavebního úřadu a jiných správních orgánů, případně sousedů.

Zpracování projektové dokumentace mohou zpracovávat pouze autorizované osoby.

V případě, že nemáte projekční kancelář, která Vám toto vypracuje a zařídí, obraťte se na nás, projektovou dokumentaci a následné stavební povolení pro Vás zajistíme.

Pro více informací se obraťte na pana Pavla Kršku tel. 605 153 700 nebo e-mail: projekce@pekstra.cz