Montáže balkonů a lodžií

Montáže provádíme vlastními vyškolenými pracovníky po celé České republice a Slovensku.

Montáže

Firma Pekstra spol. s r.o. představuje moderní a progresivní firmu a díky svým zkušenostem a realizovaným zakázkám po celé České republice a Slovensku může společnost svým zákazníkům nabídnout kvalitní služby v těchto oblastech:

  1. projekt řešení balkonů na bytovém domě
  2. poradenství a statické návrhy řešení
  3. výroba balkonů a lodžíí dle požadavků, výběru a projektu

Neváhejte! Garantujeme vysokou kvalitu podloženou mnohaletými zkušenostmi. Samozřejmě výsledky naší odborně způsobilé činnosti nejsou dány slovy, ale realizovanými zakázkami, důkladnou certifikací kvality a spokojeností klientů s naším nabízeným kompletním servisem dodávky balkonů i lodžíí.

Montáž balkónů
Montáž balkónů

Doba montáže balkonů a lodžií

Montáž balkonů a lodžií je záležitostí několika dní. Naši rychlou montáž provádíme bez nutnosti lešení za pomoci mobilních jeřábů. Je ale nutné, aby k domu byl přístup pro mobilní jeřáb a jeho potřebný manipulační prostor. Jeřáb musí balkon vyzvednout do výšky, v které bude osazen našimi specialisty na výškové práce pomocí horolezecké techniky.

Montáž balkonu se provádí z vnější strany domu, v ojedinělých případech potřebujeme přístup z vnitřní strany bytu.

Při montážích balkonů, které provádíme po zateplení fasády, naši pracovníci používají rukavice i návleky na boty a speciální nádobky na chytání vyvrtaného zdiva. Naše montáž neznečistí novou fasádu, vždy pouze zavěsíme balkony. Na závěr montáže balkonu na stěnu domu je dilatační spoj mezi balkónem a existujícím zdivem překryt speciální přechodovou lištou.

Montáž hliníkových lodžií
Montáž hliníkových lodžií
Montáž balkonů pomocí jeřábu
Montáž kotvícího systému
Montáž kotvícího systému

Montáž balkonů v prostorách s omezeným přístupem

Naše balkony montujeme s pomocí pavoučích jeřábů, které nepoškodí okolí, nepotřebují velký prostor, snadno se přemístí a montáž balkonů je nejvýhodnější a nejrychlejší.
Tyto minijeřáby UNIC jsou navrhženy tak, aby umožnily práci s objemnými břemeny v místech, kam se standardní jeřáb nedostane nebo jeho použití by bylo příliš komplikované. V provozním režimu minijeřáb svým vzhledem připomíná ocelového pavouka z nějakého SCIFI filmu, jeho teleskopické nohy však přináší mnoho výhod při práci v členitém terénu, který je často neodmyslitelnou součástí stavby před dokončením.

 

Minijeřáb využíváme při montáži našich balkonů, kde je potřeba. Minijeřáby jsou vybaveny vyspělým bezpečnostním zařízením, úsporným motorem, jednoduchým ovládáním, disponují gumovými pásy jejichž prostřednictvím se tak mohou bez obav pohybovat po dlažbě obchodního centra, výstavní haly, muzea a dalších vnitřních prostor a i vysoko položená patra pro něj jsou hračkou.

 

Díky superkompaktní konstrukci, minimálním rozměrům a nízké vlastní hmotnosti je možné využít minijeřáb UNIC k montáži balkonů PEKSTRA na těžce přístupných stanovištích, především v uzavřených domovních vnitroblocích. Projede každými dveřmi, přestože disponuje dostatečným výkonem a dosahem k jednotlivým vysokým patrům domu, abychom mohli balkony citlivě a precizně namontovat.

Montáž v omezeném přístupu
 Montáž v omezeném přístupu

Kotvení ocelových balkonů

Návrh kotvení každého balkonu vždy musí být podložen statickým výpočtem. Musí odpovídat zvolenému statickému schématu a musí respektovat souvislosti navazujících stavebních detailů.

Balkony v současné době osazujeme prakticky na jakýkoliv dům. Máme za sebou mnoho úspěšných realizací se stovkami osazených balkonů a lodžií. Podívejte se, jaké způsoby upevnění nabízíme pro Váš dům.

Návrh kotvení závisí na konkrétní situaci a podmínkách, zda balkony pouze vyměňujeme starý za nový, nebo se zároveň dům zatepluje či se počítá se zateplením v budoucnu.

V případě výměny balkonu a současném zateplování statik posoudí stav původních závěsných háků, na kterých visely stávající balkony. Jestliže jsou vyhovující, pak na tyto háky osadíme speciální prodlužovací konzole. Po zateplení balkony na tyto háky zavěsíme.

Pokud jsou háky nevyhovující nebo jsou nové balkony větších rozměrů, pak statik vypočítá a navrhne konkrétní řešení, kde a jak je možné osadit kotvící systém.

Kotvení balkonu
Kotvení balkonu
Kotvení balkonu
Kotvení balkonu
Základní varianty kotvení
Kotvení bez mezery
Systém kotvení je skrytý pod fasádou domu a konstrukcí balkonu.

Kotvení stropními táhly
Kotvení pomocí stropních táhel je vhodný především pro bytové domy, které nemají nosné ob- vodové zdivo. Táhla se kotví do stropní konstrukce.

Kotvení skrz obvodové zdivo
Pokud je navržen tento systém kotvení, pak systém vede skrz zdivo do místnosti. V místnosti je namontovaná ocelová deska, která je zapuštěna na úroveň okolního zdiva.

Kotvení pomocí chemických kotev
Tato varianta je modernější a v současné době je stále více oblíbená. Aplikujeme ji na betonový i zděný dům. Množství a průměr kotev musí určit statik.

Kotvení mezi stropní nosné konstrukce
Vhodné pro budovy, které nemají nosné zdivo.

Přípravu, kotvení a následnou montáž naši technici provádějí bez nutnosti lešení pomocí horolezecké techniky.

Povrch kovové konstrukce balkonu je opatřen žárovým zinkem. Žárové zinkování má přednosti, které jinými protikorozními ochranami nelze dosáhnout ani přibližně. Z těchto důvodů je velmi ceněno jak zpracovateli ocelí, tak i zákazníky.

Podlaha balkonu je 4mm ocelový plech. Vodorovná deska podlahy balkonu je zpevněna na spodním líci výztuhami.

Nosná konstrukce balkonu je tvořena bočním rámem o tvaru čtverce, který je přivařen k podlahové desce. Boční rám je úhlopříčně protnut nosným ocelovým úchytovým táhlem. Směr úhlopříčného uchycení je od přední spodní části bočního rámu směrem k horní zádní časti. Na konci je nosné úchytové táhlo opatřeno závěsným okem. Oba boční rámy jsou v přední časti dvojmo spojené nosníky. Horní část balkonu je osazena zábradlím. V zadní spodní časti balkonu jsou přivařeny otočné dorazy.

Zábradlí výplň hladká
Konstrukce balkonu
Konstrukce balkonu
Výhody žárového zinkování
DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST Žárové zinkování představuje extrémně dlouhodobou protikorozní ochranu. Za normálních podmínek ochrání před korozí déle než 40 let

SPOLEHLIVOST Zinkový povlak, který byl proveden podle ČSN EN ISO 1461, poskytuje spolehlivou protikorozní ochranu. Tato norma jednoznačně stanoví požadavky na povlaky vytvořené žárovým pozinkováním a definuje zkoušky jejich vlastností.

ODOLNOST Povlak vytvořený žárovým zinkováním se vyznačuje specifickými vlastnostmi. Kovový povlak, který je se základní ocelí spojen slitinovou mezivrstvou je odolný proti poškození při transportu, montáži a provozu. Takových vlastností nelze prakticky jiným způsobem dosáhnout.

BEZ DODATEČNÉHO OŠETŘOVÁNÍ Produkty ošetřené proti korozi žárovým zinkováním nevyžadují žádnou dodatečnou péči, proto je tato technologie využívána k výhodným dlouhodobým ochranným systémům.

OPTIMÁLNÍ V DUTINÁCH A NA HRANÁCH S aplikací konvenční protikorozní ochrany jsou spojeny především problémy na hranách a v rozích, protože zde je ochranná vrstva příliš tenká. Tyto zóny nepředstavují žádný problém pro žárové zinkování, protože povlak na hranách, v rozích, v koutech a v dutinách má stále stejnou kvalitu.

SNADNÁ KONTROLA Zinkový povlak může být i laikem snadno kontrolován. Oko neklame. Chyba se snadno pozná, nedá se překrýt. Jeví-li se zinkový povlak jako rovný a rovnoměrný, pak takový ve skutečnosti také je.

DOBRÝ VZHLED Kovový zinkový povlak zdůrazňuje charakter a vlastnosti oceli. Kovový vzhled zůstává zachován právě tak jako povrchová struktura. Vzhled kovového povlaku zinku je přijatelný a vizuálně tvoří se základním kovem jednotu.

Odřezání betonové podesty

Pokud máte nevyhovující betonovou podestu, nabízíme Vám její profesionální odřezání.

Není problémem připravit vstup pro balkonové dveře na místě, kde doposud nebyl.

S naší technikou vyřežeme jakýkoliv otvor či odřežeme starou betonovou podestu.Diamantový kotouč benzínové rozbrušovací pily v rukách načich specialistů zaručuje rovný a čistý řez i v betonu s ocelovými armaturami a s extrémně tvrdými přísadami.

Postup odřezání podesty

  1. Dojde k upevneni podesty balkonu k jeřábu pomocí ocelových lan a k bezpečnému zajištění pracovniků
  2. Pracovnici balkon odřežou a dojde k jeho snesení pomocí jeřábu do přistaveného kontejneru k jeho likvidaci
  3. Délka trvání odřezani je 2 – 3 hodiny v závislosti na velikosti podesty
Odřezání podesty
Odřezání podesty