Kotvení stropními táhly

Rozšiřujeme možnosti kotvení našich balkonů. Pokud použijeme kotvení pomocí stropních táhel, nezavě- šujeme balkony na háky a balkon je přisazen přímo k fasádě bez mezery, čímž jsme docílili celistvý vzhled fasády a balkonu a mnohem vyšší komfort pro vás.

Kotvení pomocí stropních táhel je vhodný především pro bytové domy, které nemají nosné ob- vodové zdivo. Táhla se kotví do stropní konstrukce.

KOTVENÍM POMOCÍ STROPNÍCH TÁHEL DOSTANOU BALKONY PEKSTRA NOVÝ, MODERNÍ VZHLED.

Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly

 Současné bydlení vyžaduje moderní vzhled. Architekti narhují krásné fasády, vstupy na balkon i provedení balkonů. Rovné linie a kotvení stropními táhly dá balkonu futuristický vzhled. Výplň bezpečnostním sklem ještě podtrhne luxusní vzhled.

Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly

Nový balkon v provedení NORMAL s bílou plnou výplní balkonu uchycený stropními táhly a kombinace s hnědou fasádou nabízí obyvatelům spokojené bydlení.

Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly

Na jeden dům instalujeme i různé velikosti balkonů. Pro nás je důležitá spokojenost klientů.