Kotvení stropními táhly

Rozšiřujeme možnosti kotvení našich balkonů. Pokud použijeme kotvení pomocí stropních táhel, nezavě- šujeme balkony na háky a balkon je přisazen přímo k fasádě bez mezery, čímž jsme docílili celistvý vzhled fasády a balkonu a mnohem vyšší komfort pro vás.

Kotvení pomocí stropních táhel je vhodný především pro bytové domy, které nemají nosné ob- vodové zdivo. Táhla se kotví do stropní konstrukce.

KOTVENÍM POMOCÍ STROPNÍCH TÁHEL DOSTANOU BALKONY PEKSTRA NOVÝ, MODERNÍ VZHLED.

Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly
Kotvení stropními táhly